Projektu siekiama diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes bei įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus. Šiam tikslui įgyvendinti numatomos investicijos į įrenginius ir technologijas, kurias įdiegus sumažėtų neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, įgyvendinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas – švaresnės gamybos inovacijos ir jų įdiegimas, kuriose bus taikomi racionalinių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir tausoti gamtos išteklius, vykdoma beatliekinė gamyba ir atliekų pakartotinis naudojimas bei perdirbimas.

 

Finansuojama
iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB „Ekobazė“

www.esinvesticijos.lt