UAB „EKOBAZĖ“

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

I.      SĄVOKOS

 1. UAB „Ekobazė“ (toliau – Ekobazė) Privatumo politikoje (toliau – Politika) naudojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė šių duomenų pagalba gali būti  nustatyta;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.
  • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://www.ekobaze.eu/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone). Slapukų naudojimas leidžia interneto svetainėms tinkamai veikti arba veikti efektyviau, taip pat teikti informaciją interneto svetainės savininkams. Daugeliui interneto svetainių slapukų naudojimas jau yra įprasta praktika. Jei slapukų naudojimas jums nepriimtinas, juos galite valdyti ir kontroliuoti per savo naršyklę, įskaitant tai, jog slapukus galite pašalinti juos ištrindami iš savo naršymo istorijos.
  • Interneto svetainė/tinklapis/internetinis puslapis – visos trys sąvokos šioje politikoje reiškia tą pačią Ekobazė internetinio puslapio paskyrą randamą adresu [http://www.ekobaze.eu/] .
  • kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

II.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 1. Ekobazė Jūsų asmens duomenis tvarko laikydamasi visų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą
 2. Ekobazė internetiniame puslapyje [http://www.ekobaze.eu/] Jūsų asmens duomenis tvarko:
 3. Norėdami pateikti Ekobazė internetinio puslapio paskyroje [http://www.ekobaze.eu/lt/namai/kontaktai/kontaktine-forma] užklausą privalote pateikti savo vardą, pavardę, miestą, pašto adresą ir telefono numerį. Šie Jūsų asmens duomenys internetiniame puslapyje tvarkomi Ekobazė teisėto intereso pagrindu siekiant atsakymą į užklausą pateikti tinkamam adresatui.

III.   NAUDOJAMI SLAPUKAI

 1. Ekobazė naudojami tinklapio [http://www.ekobaze.eu/] slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį apsilankius šiame interneto tinklapyje – kai kurie apsilankius pirmąkart, kiti – kiekvienos apsilankymo sesijos metu. Sesijos slapukai išlieka jūsų naršyklėje tik naršymo sesijos metu, t. y. iki tol, kol išeinate iš interneto svetainės. Nuolatiniai slapukai išlieka jūsų naršyklėje ir sesijai pasibaigus (nebent jūs juos ištrinate). Abiejų rūšių slapukai gali būti valdomi kiekvienoje naršyklėje atskirai. Jeigu vartotojas nutartų aktyvuoti arba išjungti slapuką, galimybė naudotis Ekobazė tinklapiu vis dar liks, tačiau kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos.
 2. Slapukų pagalba Ekobazė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
  • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą.
 3. Slapukus Ekobazė naudoja siekdama:
  • užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
  • diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  • užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
  • pagerinti puslapio lankytojų naršymo patirtį.
 4. Ekobazė internetiniame puslapyje naudojami būtinieji bei funkciniai slapukai, skirti užtikrinti internetinio puslapio funkcionavimą tam, kad galėtumėte naudotis visomis internetinio puslapio funkcijomis bei naršymas puslapyje būtų patogus. Taip pat analitiniai slapukai, kurie renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu.
 5. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi Ekobazė slapukų naudojimo laikotarpiai bei paskirtis. Naudodamiesi Ekobazė interneto svetaine jūs sutinkate, kad mes išsaugotume šiuos slapukus jūsų kompiuteryje / įrenginyje nurodytiems tikslams:
Slapuko pavadinimas Paskirtis Tipas Naudojimo laikotarpis
cookieyes-consent „CookieYes” nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus. Būtinasis slapukas 1 metai nuo pirmojo apsilankymo svetainėje
uncodeAI.screen Padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas. Funkcinis slapukas Apsilankymo sesijos trukmė
uncodeAI.images Apima informaciją apie ekrano skiriamąją gebą ir peržiūros sritį vykdymo metu. Informacija naudojama norint nustatyti tinkamus prisitaikančius vaizdus bet kurio puslapio atnaujinimo metu, užtikrinant, kad visi vaizdai būtų reaguojantys. Funkcinis slapukas Apsilankymo sesijos trukmė
uncodeAI.css Apima informaciją apie ekrano skiriamąją gebą ir peržiūros sritį vykdymo metu. Informacija naudojama norint nustatyti tinkamus prisitaikančius vaizdus bet kurio puslapio atnaujinimo metu, užtikrinant, kad visi vaizdai būtų reaguojantys. Funkcinis slapukas Apsilankymo sesijos trukmė
_ga_* Skirtas puslapio peržiūrų kiekio skaičiavimui ir saugojimui. Funkcinis slapukas 1 metai 1 mėnuo 4 dienos po apsilankymo svetainėje
_ga_ Skirtas apskaičiuoti lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį. Funkcinis slapukas 1 metai 1 mėnuo 4 dienos po apsilankymo svetainėje
_gid Skirtas išsaugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir kartu sukurti svetainės našumo analitinę ataskaitą. Kai kurie iš renkamų duomenų apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir anonimiškai aplankytus puslapius. Funkcinis slapukas 1 diena po apsilankymo svetainėje
_gat_UA-* Skirtas naudotojo elgsenai stebėti Funkcinis slapukas 1 minutė po apsilankymo svetainėje
 1. Nors vartotojai gali laisvai kontroliuoti ir valdyti slapukus savo naršyklėse, bet koks slapukų pašalinimas ar blokavimas gali turėti neigiamos įtakos naršymo patirčiai, kai kurios funkcijos gali neveikti.
 2. Visi slapukai, kurie buvo išsaugoti vartotojo įrenginyje gali būti ištrinti, ir beveik visose naršyklėse galimi nustatymai nurodantys nesaugoti slapukų. Tačiau tokiu atveju gali prireikti rankiniu būdu pakoreguoti nustatymus kiekvieną kartą apsilankant tinklapyje. Be to, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos ir tai gali paveikti naudojimąsi tinklapyje pasiekiamomis paslaugomis. Veiksmai, kurie bus atliekami, priklauso nuo naudojamos naršyklės, o naršyklės parinktys gali būti nustatytos kiekviename įrenginyje atskirai. Daugiau informacijos pateikiama:  google.com/privacy_ads.html

IV.  ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 1. Ekobazė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kad būtų pasiekti asmens duomenų surinkimo metu nustatyti tikslai, įskaitant asmens duomenis teikti tvarkyti tretiesiems asmenims, tarp jų, bet neapsiribojant jais, teisėsaugos institucijoms, teismams, valstybinėms įstaigoms, draudimo kompanijoms, bankams, kitiems tretiesiems asmenims, susijusiems su Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimu ir kt.

V.    JŪSŲ TEISĖS

 1. Reglamente įtvirtintos šios Jūsų teisės:
  • teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;
  • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Ekobazė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;
  • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų
 2. Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Ekobazė Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti ekobaze.eu/imone/teisineinformacija
 3. Manydami, kad Ekobazė internetiniame puslapyje vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.
 4. Asmens duomenys saugomi vadovaujantis įstatymų ar Ekobazė nustatytais saugojimo