INDIVIDUALŪS GPAIS MOKYMAI ĮMONĖMS:

Aplinkos apsaugos GPAIS kompetentingas specialistas Laura Meškauskaitė veda aukšto lygio GPAIS mokymus, pritaikytus individualiai kiekvienai įmonei.

Mokymai skirti atliekų darytojams ir gamintojams ir/ar importuotojams. Mokymų metu bus atlikta:
 • Įmonės veiklos auditas;
 • Išvadų ir pasiūlymų teikimas;
 • Darbuotojų apmokymai;
 • Konsultacijos GPAIS ir kitais aktualiais atliekų apskaitos bei tvarkymo klausimais.
 Pilną mokymų programą galite atsisiųsti čia. Registruotis galite tel. +370 640 26857 arba el. paštu laura.meskauskaite@ekobaze.eu

APLINKOSAUGOS AUDITAS IR KONSULTACIJOS:

Atliekame įmonių atitikimo privalomiesiems aplinkosaugos reikalavimams auditus. Konsultuojame įmones dėl aplinkosaugos ataskaitų (GPAIS ir kt.)  ir apskaitų rengimo pagal naujausius galiojančius teisės aktų reikalavimus. Teikiame individualius mokymus įmonių darbuotojams dėl apskaitos, bei kitų aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo.

APLINKOSAUGOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS:

APLINKOSAUGOSPRIEŽIŪROSPASLAUGOS:

Įmonėms, kurių veikloje susidaro atliekos:
 • Pildome atliekų susidarymo apskaitos žurnalus (GPAIS)
 • Rengiame ir teikiame atsakingoms institucijoms atliekų susidarymo ataskaitas GPAIS sistemoje
 • Pildome paraiškas registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre
 • Konsultuojame dėl taršos leidimų (TIPK) bei poveikio aplinkai vertinimo (PAV)
 • Dalyvaujame ir atstovaujame klientą patikrinimuose, kuriuos atlieka institucijos, atsakingos už valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę
 Gamintojams ir importuotojams:
 • Registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade
 • Ruošiame privalomuosius dokumentus - aplinkosaugos apskaitų vedimo tvarkas, aprašus bei įsakymus
 • Vedame pakuočių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos; transporto priemonių ir  alyvos teikimo rinkai ir atliekų tvarkymo organizavimo žurnalus GPAIS sistemoje
 • Pildome Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas
 Cheminių medžiagų importuotojams, platintojams, gamintojams bei naudotojams:
 • Rengiame cheminių medžiagų ir preparatų suvestines
 • Duomenis vedame į AIVIKS sistemą

Skambinkite +370 640 01004 arba užpildykite formą ir mes susisieksime su Jumis.

Laura MeškauskaitėEl.p.: laura.meskauskaite@ekobaze.eutel. nr. +370 (640) 26857

  Jūsų vardas, pavardė *

  Jūsų el.paštas *

  Jūsų telefonas *

  Jūsų miestas *

  Esate juridinis asmuo?

  Jūsų žinutė *