Ekobaze

2020 m. UAB „Ekobazė“ technologinių ekoinovacijų gamybos procesuose įdiegimas

Projekto tikslas: technologinių ekoinovacijų įdiegimas įmonės gumos perdirbimo panaudojant atliekas kaip gamybos žaliavą veiklos procesuose, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (www.esinvesticijos.lt)