UAB „Ekobazė“ atsakymas į neteisingai skleidžiamą informaciją

Gerbiami partneriai,

Šią savaitę „Lietuvos ryto“ grupė publikavo straipsnį, kuriame pateikiama klaidinanti, tikrovės neatitinkanti informacija apie mūsų bendrovę. Kadangi prieš pasirodant šiai publikacijai mums nebuvo suteikta galimybė pateikti savo nuomonę, gindami savo reputaciją kreipėmės, kad tikrovės neatitinkantys faktai būtų paneigti, o jau publikuotas straipsnis būtų papildytas mūsų komentaru.

Dalinamės UAB „Ekobazė“ komercijos vadovės Marinos Curko – Notkuvienės komentaru, esame pasirengę atsakyti į visus klausimus. Esame skaidriai veikianti ir atsakinga įmonė, laikomės nustatytų atliekų perdirbimo, sandėliavimo ir kitų aplinkosauginių reikalavimų, vykdome tvarią veiklą ir tausojame mus supančią aplinką, kad poveikis jai būtų kuo mažesnis.

Marina Curko – Notkuvienė

UAB „Ekobazė“ komercijos vadovė

Anoniminės viešai neprisistatančių asmenų viešai skleidžiamos interpretacijos menkina mūsų reputaciją ir daro didelę žalą verslui. Esame skaidriai veikianti ir atsakinga įmonė, laikomės nustatytų atliekų perdirbimo, sandėliavimo ir kitų aplinkosauginių reikalavimų, vykdome tvarią veiklą ir tausojame mus supančią aplinką, kad poveikis jai būtų kuo mažesnis.

Kaip ir daugelis kitų atliekų perdirbimo versle dirbančių įmonių, esame reguliariai ir be atskirų įspėjimų tikrinami Aplinkos apsaugos departamento pareigūnų.

Bendro taršos leidime leistino vienu metu laikyti atliekų kiekio neviršijame. Turime leidimą vienu metu laikyti 14,5 tūkst. tonų atliekų, faktiškai vienu metu mūsų laikomas kiekis nesiekia net pusės mums nustatyto leistino kiekio. Paskutinio AAD patikrinimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Ekobazė“ neviršijo bendro leistino laikyti visų atliekų kiekio.

AAD atliekami patikrinimai taip pat privalo būti vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimais. Tuo atveju jei yra nustatomas pažeidimas, AAD pareigūnai privalo surašyti protokolą, t. y. skirti baudą, surašyti privalomąjį nurodymą pažeidimams pašalinti. Šiuo atveju nesame gavę nei protokolo, nei privalomojo nurodymo pažeidimams pašalinti. Esame šokiruoti viešai metamų anoniminių kaltinimų, per 14 veiklos metų su tokiu atveju susiduriame pirmą kartą.

Į publikacijoje minimą vietą buvo suvežtos ne statybinės atliekos, o statybos arba griovimo atliekų perdirbimo metu pagamintas produktas – smulki skalda, dar vadinama atsijomis. UAB „Ekobazė“ turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą taršos leidimą, kuriuo remiantis per metus gali būti pagaminama daugiau kaip 20 tūkst. tonų skaldos. Produktas gaminamas Taršos leidime nustatytomis sąlygomis ir reikalavimais. Skalda ir atsijos yra pristatomi užsakovams ir naudojami kelių tiesimo darbuose, žemės sklypų lyginimo darbuose, t. y. tokie darbai kuriems netaikomi Statybos techninio reglamento (STR) reikalavimai.

UAB „Ekobazė“ gavo publikacijoje minimo užsakovo O. B. užsakymą pristatyti atsijas nurodytu adresu, tą ir padarėme. Informacijos apie sklypo areštą ir kitų aplinkybių mes nežinojome ir negalėjome žinoti. Su kitomis publikacijoje minimomis įmonėmis nesame susiję – tai yra konkuruojančios įmonės, vykdančios statybinių atliekų tvarkymo veiklą.

Lakiųjų durpių ir neapdorotos medienos pelenams, tvarkyti atskiri taršos leidimai nėra būtini, nes jie laikomi ne atliekomis, o šalutiniais gamybos produktais. Šie pelenai naudojami civilinėje inžinerijoje, statybose, tręšimui, kaip numatyta LR aplinkos ministro patvirtintose Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse.

Nors ne visa mūsų gamybinio padalinio aikštelė yra padengta kieta danga, ant grunto laikome tik tuos produktus, kurie neturi įtakos gruntui – tai medienos skiedros, taip pat iš atliekų pagaminti produktai – smulki skalda arba atsijos. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą apskritai nėra aiškumo, ar atsijos gali būti laikomos atliekomis. Nors Atliekų tvarkymo įstatymas įpareigoja Aplinkos ministeriją nustatyti kriterijus, tačiau iki šios dienos kriterijų nėra.

padangos
Statybiniu tvarkymas

Vykdome atliekų apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka, pildome duomenis GPAIS sistemoje.  Pasitaiko atvejų, kad GPAIS lydraščius atliekų siuntėjai supildo pavėluotai, tačiau pavėluotai suformuoti ar užbaigti atliekų vežimo lydraščiai GPAIS negali būti prilyginami dokumentų klastojimu, juo labiau, kad lydraščių formavimo mes dažnu atveju net negalime kontroliuoti, kadangi juos formuoja ir į sistemą įkelia atliekų siuntėjai, o mes esame tik viena iš proceso šalių.

Su UAB „Vilniaus BDT“ mūsų nesieja jokie verslo ar kitokie ryšiai. Tai yra konkurencinę veiklą vykdanti įmonė, užsiimanti pastatų griovimo, statybinių atliekų tvarkymo veikla.

Absurdiški ir kaltinimai, kad UAB „Ekobazė“ statybines medžiagas veža fiktyviai, o „faktiškai šalina vietoje arba šalia esančioje teritorijoje“. Mūsų įmonė per metus pagal turimą taršos leidimą gali perdirbti daugiau kaip 20 tūkst. tonų statybos ir griovimo atliekų. Jei šios atliekos būtų šalinamos vietoje ar šalia esančioje teritorijoje, tokiu atveju per kelis metus susidarytų didžiausi atliekų kalnai. Kasmet mūsų įmonė yra patikrinama dešimtis kartų, patikrinimus atlieka AAD pareigūnai iš skirtingų Lietuvos miestų, tačiau niekada nesam sulaukę tokių absurdiškų ir šmeižikiškų kaltinimų.

Per pastaruosius metus sulaukiame labai daug neplaninių AAD patikrinimų, jie dažniausiai vyksta pareigūnams reaguojant į anonimiškai pateiktus skundus. Vienos iš konkuruojančių įmonių vadovas yra žodžiu pasakęs, kad ir toliau planuoja „nepalikti mūsų ramybėje“. Pastebime, kad jis nuolat lankosi šalia mūsų gamybinės teritorijos, filmuoja, fotografuoja, kelia įtampa darbuotojams. Dėl vieno tokių apsilankymų mūsų iniciatyva net esame kreipęsi į policiją. Taip pat pastebime, kad anoniminiai puolimai prasidėjo mums vykdant aktyvią plėtrą bei laimint didelių verčių viešuosius pirkimus, todėl neatmetame prielaidos, kad dažnėjančius patikrinimus lemia konkurentų veiksmai.

Visą straipsnį, į kurį reaguodami parengėme šį komentarą, galite rasti čia:

Esame pasirengę atsakyti į visus kylančius klausimus – plėtojame veiklą skaidriai ir laikydamiesi gerosios verslo praktikos, esame atvira ir tvarų verslą plėtojanti įmonė, kuriai rūpi aplinka, kurioje mes veikiame.