Document destruction

Safe destruction with consumer-friendly prices of:
 • Archives and confidential documents
 • Chip cards
 • Damaged goods
 • Textile
 • Other products

Our services comply with the general data protection regulations:
 • We use powerful equipment, which shreds 4 t of paper documents per hour
 • All document cargo is sealed during transportation
 • The routes are monitored using GPS software
 • The process takes places at premises that comply with the P-4 document destruction safety level according to the DIN 66399 standard.
 • The width of the document shreds is no larger than 1.9 mm and the shreds are no larger than 3.9 x 50 mm
 • Documents destroyed are pressed into 0.4 t packages
 • The premises are under video surveillance
 • Clients receive certificates to confirm the destruction of the documents

The service is available all over Lithuania. Minimum amount of the service – 200 kg. This amount is subject to a fixed fee.

Equipment

Other services

Contact us

Your Name *

Your Email *

Phone *

City *

Do you represent a company?

Message *

Dokumentų naikinimas

Saugiai ir palankiomis kainomis naikiname:
 • archyvus ir konfidencialius dokumentus
 • lustines korteles
 • nekondicines prekes
 • tekstilės gaminius
 • kitus gaminius

Paslaugas teikiame, laikydamiesi bendrų duomenų apsaugos taisyklių:
 • dokumentams naudojame didelio galingumo įrangą, kuri smulkina 4 t per valandą
 • krovinius transportavimo metu plombuojame
 • maršrutai yra stebimi GPS programoje
 • naikinimą vykdome patalpose atitinkančiose P-4 dokumentų naikinimo saugos lygį pagal DIN 66399 standartą
 • sunaikinto dokumento juostelės plotis ne daugiau 1,9 mm, skiautelės ne didesnės kaip 3,9x50 mm
 • sunaikinti dokumentai supresuojami į 0,4 t dydžio ryšulius
 • patalpose įrengta vaizdo stebėjimo įranga
 • išduodamos pažymos, patvirtinančios dokumentų sunaikinimą

Paslaugą teikiame visoje Lietuvoje. Minimalus paslaugos kiekis 200 kg. Šiam kiekiui taikomas fiksuotas mokestis.

Naudojama įranga

Skambinkite +37064001004 arba užpildykite formą

Jūsų vardas, pavardė *

Jūsų el.paštas *

Jūsų telefonas *

Jūsų miestas *

Esate juridinis asmuo?

Jūsų žinutė *

Kitos paslaugos